Cerita Sebelum Tidur

Posted on September 20, 2011

0


Pembaca,

Hidup ini mestinya disi dengan kesungguhan. Adalah kewajiban kita untuk bertutur, dongeng sebelum tidur. Dirimu adalah inspirasi, dirimu adalah kenyataan kehidupan yang dilalui melalui serangkaian harap, cemas, gembira, sedih, dan pilu. Dengan menuntun kita pada perubahan yang sedang kita bangun untuk sebuah harapan dan kenyataan. Bawalah cerita sebelum tidur sebagai awal hidupmu. Bawalah mimpi itu menjadai nyata dan anda rasakan.

Pembaca,

Kehidupan ini mengajarkan kita pada kenyataan yang realistis. Banwalah kisah Anda sebelum tidur; menjadi kisah yangAnda nikmati, cerita yang mengugah atpun tembang kehidupan lainnya. Hanya dengan cara demikian Anda terhubung dalam kenyataan kehidupan.

Pembaca,

Kisah, dongeng, tembang, sholawatan, ataupun “gegutitan”, menjadi awal untuk menikmati kehidupan. Hidup ini Indah, bermakna, berjalan dalam bimbingan Illahi. Bagngunlah, bangkitlah, bawalah, dan rasajkan lah. Hanya dengan inilah kehidupan ini dinikmati, dimengerti, berguna, bermakna dan mendangkan barokahnya.

Pembaca,

Apa yang kita temui sehari-hari adalah fakta, kenyataan, dan impian, berikan makna hidup ini dalam nuansa yang baik-baik saja. Dengan mengerti apa pun yang sedang anda bangun, kenali, mengerti, fahami, dan amalkan. Dengan kesungguhan kisah seblum tidur membawa Anda pada perubahan makna-makna hidup yang benuh imajinasi, solusi, dananda renungkan.

Pembaca,

Nelalui langkah yang pasti. Usunglah hidup ini dari buaian mimpi kebahagiaan, kesenangan, kesenangan, kebaikan dan perubahan cara kita berfikir. Anda mestibangkit dan ketahui maknanya.

Iklan
Posted in: Dongeng