Jihad

Posted on September 23, 2011

0


Jihad,

Berjihadlah dalam hidup ini. Berjihadlah dalam mengejar keberhasilan. Berjihadlah dalam tilawah Qur’an. Berjihadlah dalam mencari hidup dan kehidupan. Berjihadlah dalam kesungguhan doa dan dzikir. Berjihadlah dalam bekerja. Berjihadlah dalam menuliskan pikiranmu. berjihadlah dalam menguraikan makna-makna kehidupan. Berjihadlah dalam mengarungi pertemanan. Berjihadlah dalam mencari nafkah. Berjihadlah dalam mengupakan pendidikanmu. Berjihadlah dalam menelusur lorong-lorong waktu kehidupan. Berjihadlah dalam mencari jodoh. Berjihadlah dalam bersedekah. Berjihadlah dalam mengupayakan kesembuhan penyakitmu. Berjihadlah dalam mengurus keluarga

Jihad,

Tak ada yang mesti dikatakan, selain kesungguhan.
Tak ada yang mesti dikatakan, selain kemauanmu.
Tak ada yang mesti dikatakan, selain kejujuranmu.
Tak ada yang mesti dikatakan, selain berjihad.

Jihad,

Bawakan aku petunjuk.
Bawakan aku petuah.
Bawakah aku tilawah.
Bawakan aku risalah.
Bawakan aku kesungguhan.
Bawakan aku kebaikan.
Bawakan aku jihad.

Jihad,

Kesantunan.
Kebenaran.
Kesucian.
Kesungguhan.
Keberhasilan.
Kema’afan.
Keberuntungan.

Jihad,

Pada-Mu jua aku bersujud. Pada-Mu jua aku berserah diri. Pada-Mu jua aku melabuhkan pengaduanku. Pada-Mu jua aku berkerja. Pada-Mu jua aku berkarya. Pada-Mu jua aku bertilawah. Pada-Mu jua aku memohon. Pda-Mu jua aku mengadukan kedukaan. Pada-Mu jua aku mengabdikan diri. Pada-Mu jua aku bekerja. Pada-Mu jua aku bertutur dalam kebaikan. Pada-Mu jua aku bersyukur. Pada-Mu jua aku beri’tibak pada Nabi.

Jihad adalah jalanku.
Jihad adalah hidupku.
Jihad adalah pilihanku.
Jihad adalah petunjukku.
Jihad adalah rencanaku.
Jihad adalah referensiku.
Jihad adalah nasehatku.
Jihad adalah caraku.

Jalan ini mesti kutelusuri. Jalan ini mesti  kutempuhi. Jalan ini mest kuikuti. Jalan ini mesti kulakukan. Jalan ini adalah jalan Nabi dan Ulama. Kau mau apa?.

Iklan
Posted in: Puisi